Tarievenlijst Koning & Pover Advocaten

 
 

Tarief

Bedrag

Bedrag per punt exclusief BTW

€ 200,-

 

Zaaksbeschrijving

Punten

 

ZAKEN OP HET TERREIN VAN BURGERLIJK RECHT

 


Arbeidsrecht

 
Ontslag vergunning UWV
7
Ontbinding arbeidsovereenkomst
8
Pro-forma ontbinding arbeidsovereenkomst/beŽindigingsregeling
5
Loonvordering / Inroepen nietigheid na ontslag op staande voet 
7
Arbeidsrecht (proces)advies
4
Loonvordering / Inroepen nietigheid en vervolgens ontbinding
12


Verbintenissenrecht

 
Algemeen
11


Goederenrecht

 
Algemeen
12
 
 

Huurrecht

 
Huurrecht niet zijnde bedrijfsruimte
9
Huurrecht bedrijfsruimte
12


Personen en familierecht

 
Echtscheiding tegenspraak
Niet in pakket
Echtscheiding gemeenschappelijk verzoek / zonder tegenspraak
7
Ouderlijke macht / omgangsregeling
7
Boedelscheiding alsmede alimentatie/levensonderhoud
Niet in pakket
 


Overige zaken burgerlijkrecht

 
Algemeen
9
Eenmalig (proces)advies
4


BESTUURSRECHTELIJKE ZAKEN

 


Algemeen bestuursrecht

 
Algemeen inclusief bezwaar
8
Beroep
8
Hoger beroep (RvS)
5
(proces)advies
5


Ambtenarenrecht

 
Begeleiding afvloeiingsregeling
7
Inhoudelijke ontslagprocedure op besluit bevoegd gezag incl. bezwaar
12
Beroep
6
Voorlopige voorziening
5
(proces)advies rechtspositie
6


STRAFRECHTELIJKE ZAKEN

 
Strafrecht Kantonrechter en rijden onder invloed
5
Strafrecht enkelvoudige kamer politierechter
7
Jeugdstrafrecht
6
Strafrecht meervoudige kamer
14
Economisch strafrecht, wet economische delicten
12
Vordering benadeelde partij
5
Klacht ex art. 12 Sv
5
Begeleiding GVO bewaring, gevangenhouding, gevangenneming
3


KOSTENVERGOEDING ADMINISTRATIEF

 
Administratieve lasten per zaak, kantoor- en dossierkosten
5%


REISKOSTENVERGOEDING

 
Per kilometer

€ 0,37


VERGOEDING REISTIJD

 
Per uur 0,5
 

VERGOEDING IN SPOEDEISENDE ZAKEN

Additionele punten ingeval van spoed
 

3

HARDHEIDSCLAUSULE

 
Het puntenaantal staat voor de gemiddelde tijdsbesteding per zaak, oftewel 1 punt staat voor 1 uur. Indien 2 maal het aantal punten, qua tijdsbesteding, is behaald, dan wordt nogmaals het volledige overeengekomen tarief in rekening gebracht.Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, griffierecht en overige kosten