Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de burger en de overheid. Als burger of bedrijf wordt u in het dagelijks leven heel vaak geconfronteerd met regels die de overheid oplegt en voor u allerlei juridische en financiŽle gevolgen kunnen hebben.
 

Koning & Pover Advocaten staat u bij in de volgende situaties:

  • Het aanvragen van vergunningen
  • Het maken van bezwaar tegen besluiten van de overheid
  • Beroepsprocedures
  • Bestemmingsplanprocedures
  • Het schorsen van besluiten van de overheid
  • Het maken van bezwaar tegen dwangsommen die de overheid heeft opgelegd