Strafrecht

Indien u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit kan dit grote gevolgen voor u hebben. Wat betekent een strafrechtelijke vervolging voor het houden van uw baan? De impact van een arrestatie of een periode dat u vastzit in voorarrest, is niet gering. Welke regels zijn van toepassing als een minderjarige in contact komt met politie of justitie? Kunt u uw rijbewijs houden als u wegens rijden onder invloed bent aangehouden? Kunt u in aanmerking komen voor een voorwaardelijke of alternatieve straf en wat betekent dit allemaal voor een eventuele verklaring omtrent het gedrag? Kunt u als bestuurder van een bedrijf aansprakelijk zijn voor een overtreding of misdrijf op grond van de Wet Economische delicten? Was er sprake van een gesprek met de Belastingdienst of een verhoor door de FIOD?
Als u met dit soort vragen zit is bijstand door een ervaren advocaat onontbeerlijk. Koning & Pover Advocaten staat u bij in het strafproces van A tot Z. De advocaten gaan hierin ver en zijn daarin handig en kundig. Dit is ook nodig want voor onze cliënten staat er veel op het spel.
 

In de strafrechtpraktijk richten wij ons onder meer op de volgende zaken:

 • Vermogensdelicten en (fiscale) fraude
 • Verkeersdelicten
 • Misdrijven tegen de openbare orde of het openbaar gezag
 • Opiumwetzaken
 • Jeugdstrafzaken
 • Tenuitvoerlegging voorwaardelijke sancties
 • Overtredingen en misdrijven op grond van de WED

 

Als u wordt aangehouden wordt u verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Ook is het mogelijk dat u “uitgenodigd” wordt op het bureau om een verklaring af te leggen, terwijl helemaal niet duidelijk is of u als getuige of verdachte wordt beschouwd. U doet  er dan goed aan de volgende hoofdregels in acht te nemen:

 • Vraag waarvan u wordt verdacht. Justitie is gehouden u daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen. Vragen staat vrij!
 • Wees uitermate voorzichtig met het afleggen van een - bekennende - verklaring. Uw verklaring kan voor u belastend bewijs opleveren. Beroep u bij voorkeur op uw zwijgrecht en vraag bijvoorbeeld of er verklaringen tegen u zijn afgelegd. Vragen staat vrij!
 • Indien u in verzekering wordt gesteld, zal een advocaat u bezoeken. U mag dan aangeven prijs te stellen op Koning & Pover Advocaten als voorkeursadvocaat in plaats van de piketadvocaat. In dat geval zal er met ons contact worden opgenomen en komen wij u bezoeken.
 • Weet dat onze piketlijn voor strafzaken 24 uur per dag bereikbaar is onder nummer:
  06-50744044