Arbeidsrecht

 
Op arbeidsrechtelijk gebied heeft Koning & Pover Advocaten sinds jaar en dag de nodige expertise in huis. Zowel ondernemers, maar ook werknemers staan we bij. Het arbeidsrecht is een buitengewoon ingewikkeld rechtsgebied dat voortdurend aan verandering onderhevig is. Tijdig en adequaat advies inwinnen is hierbij onontbeerlijk! Koning & Pover Advocaten werkt op dit rechtsgebied nauw samen met de Goed Recht Adviesgroep, een landelijk opererend netwerk van ervaren arbeidsrechtjuristen. Hierdoor zijn wij ook instaat om te adviseren op specialistische gebieden als het ambtenarenrecht en het onderwijsrecht.
 

Wij kunnen u dan ook helpen bij:

 • Arbeidsovereenkomsten (opstellen en beoordelen)
 • Arbeidsgeschillen (ontbinding kantonrechter en ontslagaanvragen UWV-Werkbedrijf)
 • Ontslag op staande voet
 • Berekeningen kantonrechtersformule
 • Reorganisaties & ontslag
 • Functiewijzigingen
 • Overnames en ontslag
 • Loonvorderingen
 • CAO vorderingen
 • Pensioenen
 • Concurrentiebedingen
 • Werkgeversaansprakelijkheid